Přeskočit na obsah

Kristova královská vláda
podle principů sv. Tomáše Akvinského

Co znamená, že Ježíš Kristus je Král?
Má řešení problémů moderního světa a degenerující společnosti?

Jak se vůbec křesťanská civilisace mohla dostat až na pokraj zániku?

Netočí se světové dějiny, pohlížíme-li na ně z nejvyššího hlediska, jemuž se všechno ostatní podřizuje, především kolem přijímání či odmítání Kristovy vlády?

Vztahuje se Kristova královská vláda jen na duchovní oblast, nebo zahrnuje i světskou?

Mají povinnost se této vládě podrobit pouze jednotlivci, nebo i státy a národy?

Čím je národ vlastně vymezen a jak se při tom uplatňuje náboženství?

Jakými způsoby probíhá boj proti Kristu a křesťanským národům?
Jaké role v tomto boji hrají etnikum, které se nesmí kritisovat, protestantismus a tajné společnosti?
Jaké jsou povinnosti katolíků?

Právě takovým otázkám se věnuje Denis Fahey (1883–1954), irský katolický kněz a člen kongregace otců Svatého Ducha, doktor filosofie a teologie, odborník na civilní a ústavní dějiny.

Ukazuje, jak osud národů a celého lidstva přímo závisí na přijetí či odmítnutí panování Pána Ježíše Krista ve společnosti, „neboť jiný základ nikdo nemůže položit, než ten, který je položen, a tím jest Ježíš Kristus“. (1Kor 3, 11)

Pozdější dublinský arcibiskup J. C. McQuaid v předmluvě poznamenal:

„Dr. Fahey … se dává vést bezpečnými zásadami krále teologů, svatého Tomáše Akvinského.

Pro seriózního čtenáře je radostí setkat se s tak bohatou dokumentací, jakou nabízí tato kniha. Do studia svých zdrojů dr. Fahey vnáší vzácnou vědeckou zralost.

Jestliže si katolíci tuto knihu důkladně prostudují a statečně překonají počáteční obtíže poněkud náročného přemýšlení, zjistí, že nejenže získali vnímavost vůči významu současných událostí, ale i schopnost správně posuzovat moderní svět.“

Autorovo pevné zakotvení v neměnných základech zdravé filosofie a teologie činí knihu aktuální i dnes, ačkoliv od jejího prvního vydání uplynulo již bezmála sto let. Ba právě nyní, kdy zpochybňování všeho dříve hlásaného proniklo naplno i do oficinálních struktur katolické Církve, jeví se dobrá znalost tradičního katolického sociálního učení nutností, nechceme-li se utopit v moři postmoderních zmatků.


G. K. Chesterton

Slovo génia

„Zrušte náboženství, jestli chcete. Hoďte vše na sekulární vládu, jestli chcete. Ale nebuďte překvapeni, že mašinerie, která nikdy neměla dělat nic jiného než zabezpečit vnější slušnost a pořádek,
nedokáže zajistit vnitřní poctivost a pokoj.“
 

PP. Pius XI.

Slovo papeže

„Ó, jaké štěstí by zavládlo na světě, kdyby se všichni jednotliví lidé, rodiny i státy nechaly řídit Kristem!“ 


,

P. Denis Fahey

Slovo autora knihy

„Autor doufá, že tato práce, jakkoli nedokonalá, poněkud přispěje k obnově řádu ve světě tím, že pomůže katolíkům pochopit integrální pravdu. Až se uskuteční noční můra moderního chaosu, přijde reakce. Vlastně už je zde.
K usměrnění této reakce je nezbytný jasný pohled na to, co pro svět znamená náš Pán Ježíš Kristus.“

Ukázky z knihy